job copy

          วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนปางมดแดง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ปางมดแดงเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยมี นายบุญสินธ์ มังคลาด ส.อบจ. พะเยา เขตอำเภอเชียงคำ ร่วมในพิธีด้วย โรงเรียนปางมดแดง จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของนักเรียนและชุมชน ครั้งที่ 21 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มีสุขภาพที่แข็งแรง เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222