job copy

          วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ทำการปกครองอำเภอปง ศูนย์พัฒนาราษฎร์บนที่สูงจังหวัดพะเยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย อบต.ผาช้างน้อย รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอปง กำหนดจัดงานนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามเพื่อสร้างสังคมที่มีความสงบร่มเย็นและมีความสุขอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดย งานส่งเสริมประเพณีปีใหม่ม้ง จัดขึ้นตามโครงการ ส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร ภายใต้การเห็นคุณค่า อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวม้ง สาธิตการละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน เช่น การเล่นลูกข่วง ตีลูกข่าง วิ่งแบกก๋วย ตักน้ำใส่กระบอก โก๋งเก๋ง ตีสะบ้า ยิงหน้าไม้ เป่าลูกดอก โกคาร์ทม้ง นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวม้ง ขบวนแห่ประเพณี 19 หมู่บ้านจากอำเภอปง เชียงคำ ภูซาง และดอกคำใต้ โดยมีประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

IMG20181230152558 resize

IMG20181230150712 resize

IMG20181230151758 resize

IMG20181230151548 resize

IMG20181230150858 resize

IMG20181230150512 resize

IMG20181230143542 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222