job copy

          วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมงานแถลงข่าว เดิน – วิ่ง เชียงคำวิทยาคม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมี นายธวัชชัย ใจดี ส.อบจ.เชียงคำ เขต 2 ร่วมในงานแถลงข่าวด้วย  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมในฐานะองค์กรสนับสนุนโรงเรียนเชียงคำ ได้จัดทำโครงการเชียงคำวิทยาคมมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการเดิน – วิ่ง ตลอดจนการมีจิตอาสา และการรู้จักให้ผู้อื่น โดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อจัดตั้งกองทุนจัดสร้างลู่วิ่งยางสนามกรีฑาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชนในอำเภอเชียงคำและจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา

1

2

3

4

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222