กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ
ประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19
จิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อCOVID-19
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กิจกรรมพ่นละอองน้ำในอากาศและล้างฝุ่นละออง
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย 1
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด
ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222