header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 21/01/62 5
จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และกว๊านพะเยา 21/01/62 5
มณทลทหารบกที่ 34 กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 เพื่อแสดงพลังในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของทหารด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ 19/01/62 3
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/01/62 5
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 17/01/62 3
แฟชั่นกิตติมศักดิ์ วิจิตรเลิศล้ำ ภูษาภัสตราภรณ์ อาณาจักรภูกามยาว 16/01/62 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา 16/01/62 3
โกคาร์ทม้ง 13/01/62 5
งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 12/01/62 16
วันเด็กแห่งชาติ 12/01/62 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222