Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พัฒนาองค์ความรู้การผลิตสับปะรด/มันสำปะหลังคุณภาพกลุ่มเกษตรกรทำไร่ฝายกวาง 21/03/61 3
นายก อบจ. พะเยา เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 21/03/61 3
อบจ.พะเยา พบประชาชน 21/03/61 3
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์...พะเยาเมืองนกยูงไทย 19/03/61 8
วันท้องถิ่นไทย 19/03/61 8
คือเวียงคัพ ครั้งที่ 12 17/03/61 5
กีฬาต้านยาเสพติด 16/03/61 9
รับโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร “นวัตกรรมประชาเข้าใจ” 14/03/61 18
ติดตามการดำเนินงานพัฒนากว๊านพะเยา 12/03/61 26
วันสตรีสากลตำบลแม่ลาว 08/03/61 37

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222