Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬา ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำร่างและแผนพัฒนากีฬาจังหวัดพะเยา 12/07/61 13
ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 12/07/61 7
4 ทศวรรษจังหวัดพะเยา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต 11/07/61 10
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 10/07/61 9
ต้อนรับผู้ว่าฯ คนใหม่ 06/07/61 23
นายก อบจ. พะเยา พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 05/07/61 22
ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา 05/07/61 14
ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ 05/07/61 17
งานมหกรรม 9 ตามรายพ่อ สานต่อความดี ด้วยวิถีพอเพียง 29/06/61 24
แก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดพะเยา 28/06/61 20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222