กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

 

กองช่าง
  Poror-Adun-Wongchangngern-2
 นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
  Numchai-Sitti-2
 นายนำชัย สิทธิ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
Tanin-Saklor-2
นายธานินทร์ สักลอ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
Wachirasak-Sriwisuitsomboon-2
นายวชิรศักดิ์ ศรีวิสุทธิ์สมบุญ
สถาปนิกชำนาญการ
Sawit-Doerndoa2
นายสาวิตต์ เดือนดาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 Surakit-Klongrub-2
 นายสุรกิจ คร่องรับ
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน
Sittimon Jaiyen
นายสิทธิมนต์ ใจเย็น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 Doungkamol-Tungtrutsa
นางดวงกมล ตั้งตรัสสา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
ฝ่ายเครื่องจักรกล
  Adirek-Lerstkum-2
นายอดิเรก เลิศคำ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
Piyapong-Mulinta2
นายปิยะพงษ์ มูลอินต๊ะ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 Sopit-Flusang-3
นายโศภิต ฟูแสง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
Adirek-Lerstkum-2
นายอดิเรก เลิศคำ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
Prawit-Tipboonlurng
นายประวิทย์ ติ๊บบุญเรือง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
Sumet-Kongmuang-2
นายสุเมธ กองเมือง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
Jirawat-Wongma-2
นายจิระวัฒน์ วงศ์มา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

ฝ่ายพัฒนาชนบทและส่งเสริมการลงทุน 

  Kraisorn-Kumjundee
  ว่าที่ร้อยตรี ไกรศร  คำใจดี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชนบทและส่งเสริมการลงทุน
Poramate-Yodket
 นายปรเมศวร์ ยอดเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Sopa-Tatib
นางโสภา ต๊ะติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Tebbordin-Munrai-2
นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
Pitipong-Kantawongsa
นายปิตุพงศ์ คันธวงศา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Jetsada-Chaiworn-2
 นายเจษฎา ชัยวร
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

Yongyut-Thongkumkerd2
  นายยงยุทธ  ทองคำเกิด
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
 Teerasak-Uttayota
นายธีระศักดิ์  อุทธโยธา
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
Jarin-Hongtong-2
นายจรินทร์  หงษ์ทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

Nawin-Somrit2
นายนาวิน สมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 
Manus-Tissooksai-2
นายมานัส ทิศสุกใส
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 Naridsara-Rattanakasemkul2
 นางสาวนริศรา รัตนเกษมกุล
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Adul-Paisansak-2
นายอดุลย์ ไพศาลศักดิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
Prayut-Wongerl
นายประยุทธ์ วงศ์เอ้ย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Amornrutt-Yarangsri
นางอมรรัตน์ ยารังษี
นายช่างโยธาอาวุโส 
Chongwut-Wasuwat
นายทรงวุฒิ วสุวัต 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
Pissanu-Chaipan2
นายพิษณุ ชัยปัน
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 

 

ลูกจ้างประจำ 

Somkuan-Na-Lumpang
นายสมควร  ณ ลำปาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 Chuchart-Mahawong
นายชูชาติ  มหาวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222