ยกเลิกประกาศ/ประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ยกเลิกโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จ.พะเยา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบจ.พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2563 02/10/63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding 01/09/63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา e-bidding โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสายทาง พย.ถ.10033 สายทาง บ้านไร่อ้อย – บ้านป่าตึง ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.แม่ใจ จ.พะเยา 23/04/63
ยกเลิกประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่่อ Covid19 07/04/63
ยกเลิกประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08/03/62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยผาฮาว ม.5 บ้านแวนพัฒนา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 04/01/62
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบคลองขลประทาน บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 9 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม บ้านร่องขุย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 04/01/62
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding 26/09/61
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง 22/08/61
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 27 ก.พ. 2561 17/07/61

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222