สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ซื้อวัสดุอะไหล่รถซ่อมยางอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0433 พะเยา และหมายเลขทะเบียน 80-9885 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 14
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับนำมาซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นฯ (หินย้อย 3/8 นิ้ว จำนวน 620 ลูกบาศก์เมตร และหินคุก จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 22
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ประจำส่วนกลาง อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 14
ซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็ก จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำส่วนกลางอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ สำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 21
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 15
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ประจำอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 25/05/63 22
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 14
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-5544 สำหรับใช้ประจำส่วนกลาง อบจ.พะเยา โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 15
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ.พะเยา จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 26
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 9 ตัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำส่วนกลางอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ สำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222