สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขุดลอกลำน้ำเปื๋อย ม.6 ต.เชียงแรง ถึง ม.1 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/63 22
ขุดลอกร่องน้ำขุ่นน้อย ม.9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/63 23
โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องปู่สาร บ้านปงหลวง ม.7 ต.สบบง ถึง ม.1 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 26/05/63 24
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนแก้ว ม.9 ต.บ้านสาง ต่อเนื่อง บ้านต๋อมใน ม.7 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 26/05/63 25
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสบทุ ม.9 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 26/05/63 24
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยม้า บ้านบุญยืน ม.2 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/63 24
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมอก ม.5 ต.บ้านมาง เชื่อม ม.4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 26
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ติดตั้งในอาคารอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 25
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำส่วนกลางอุทยานการเรียนรู้ฯ สำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 24
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ประจำส่วนกลางอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/63 26

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222