สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเช้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกิ่วก่อ บ้านหนองลาว ม.4 บ้านอิงโค้ง ม.5 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 24
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยก๋าน บ้านหล่าย ม.4 ต.ออย เชื่อม บ้านห้วยขุ่น ม.7 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 24
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยถ้ำ ห้วยภูแกง บ้านธาตุภูซาง ม.10 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 23
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเชียงบาน – วัดทองแย้ม ม.3, 4, 10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 26
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายพิทยา สิงห์ชัย ม.2 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 23
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องส้าน บ้านหล่าย ม.4 ต.ออย เชื่อม บ้านห้วยขุ่น ม.7 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/63 14
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ม.3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/63 24
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1 ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/63 23
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายสันน้อย บ้านโป่ง ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/63 24
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงหินคลุกภายในโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/63 26

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222