สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ก่อสร้างถนน คสล. สายการเกษตร บ้านแวนวัฒนา ม.5 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 22
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอกบัว ม.11 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา โดยวีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 23
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านก๊อซาว ม.11 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เชื่อม บ้านร่องส้าน ม.20 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 28/05/63 22
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4, 6, 7, 12 บ้านแพด ม.6 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 22
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ฝั่งทิศตะวันออก บ้านผาลาด ม.12 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 22
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเรียบลำน้ำร่องแฟน ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 22
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้างลำเหมือง บ้านหนองบัว ม.2 ต.งิม เชื่อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 21
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแก้วพัฒนา ม.11 ต.ห้วยข้าวก่ำ เชื่อม บ้านปงสุกใหม่ ม.10 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 23
โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธี e-bidding 28/05/63 23
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยแสล่ง ม.11 ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222