สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยบอน บ้านสะแล่ง ม.5 ต.เชียงแรง เชื่อม บ้านผาลาด ม.7 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 26
ปรับปุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วน้ำดำและกอดฟ้าผ่า บ้านปางวัว ม.1 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 26
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.4 ต.บ้านตุ่น เชื่อม ม.10, 6 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 25
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันกลาง ม.8 ต.งิม เชื่อม ม.5 บ้านน้ำต้ม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา โดยวีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 26
ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องส้าน บ้านหล่าย ม.4 ต.ออย เชื่อม บ้านห้วยขุ่น ม.7 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 27
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหญ้าไทร บ้านสันป่าส้าน ม.12 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว เชื่อม ม.16 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 28/05/63 28
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันต้นธง ม.3 ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ถนนสายหลัก 1021 (พะเยา-เชียงคำ) อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 28/05/63 25
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยขุ่น ม.5 ต.ควร เชื่อม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 25
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1, 2, 10 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ม.9 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 22
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.9 ต.บ้านปิน เชื่อม ผาช่อ ม.5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222