สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 23
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก (ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 11
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 19
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพะเยา สนามกีฬาอำเภอดอกคำใต้และพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา 09/06/63 21
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง (กองกิจการสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 20
ซื้อไมล์ลอย จำนวน 2 ชุด (กองกิจการสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 21
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 21
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับนำมาใช้ในงานสำรวจโครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน งานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 21
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหมู ม.3 ต.บ้านมาง เชื่อม ม.7 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/63 27
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านริมใจ เขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 28/05/63 25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222