สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ซอยป่าสุสาน บ้านใหม่ไพรสนธิ์ ม.3 ต.เจดีย์คำ เชื่อม ถนน อบจ.พะเยา สายบ้านวังเค็ม – บ้านร่องส้าน ม.20 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ 09/06/63 24
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3 ต.แม่ใส เชื่อม ม.3 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 20
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำส่วนกลางฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 12
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน ลิฟต์อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อาคาร 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 22
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองพัสดุฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 21
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 20
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองกิจการสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 22
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง (กองพัสดุฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 21
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 24
ซื้อวัสดุอะไหล่ วัสดุซ่อมบำรุง และวัสดุอื่นๆ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222