สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุกองช่าง เพื่อจัดเก็บฎีกากองคลัง บริเวณภายในศูนย์เครื่องมือกล อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 21
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน เชื่อม บ้านปางมดแดง ม.10 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 20
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยน้ำขาว ม.6 ต.ศรีถ้อย เชื่อม บ้านสันป่าม่วงใหม่ ต.เจริษญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 20
ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.ป่าแฝก เชื่อม ม.3 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 09/06/63 14
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยเกี๋ยง ม.7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 22
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาลาด ม.7 ต.ภูซาง เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 22
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.8 ต.ป่าสัก เชื่อม บ้านทุ่งแขม ม.9 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 22
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระธาตุกาดถี ม.15 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 21
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องดู่ ม.10 เชื่อม บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ม.4 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 16
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านเซี๊ยะ ม.4 ต.จุน เชื่อม บ้านพระธาตุขิงแกงบน ม.5 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222