สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.ป่าสัก เชื่อม ม.10 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 19
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ต.สบบง อ.ภูซาง เชื่อม ม.14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 16
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเกี๋ยง ม.5 ต.ห้วยยางขาม เชื่อม บ้านสันหลวง ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 21
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ม.3 ต.เชียงบาน เชื่อม ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 19
จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำลาว ม.11 เขตเทศบาลตำบลหย่วน ต.หย่วน เชื่อม ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 17
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านร่องคำหลวง ม.3 ต.แม่นาเรือ เชื่อม บ้านทุ่งบัวแดง ม.3 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 18
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายฝายน้ำล้นร่องโบสถ์ บ้านเชียงบาน ม.3 ต.เชียงบาน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุก อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 18
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.ทุ่งผาสุก เชื่อม ม.7 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 19
จ้างโครงการตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงดินบริเวณเกาะกลางถนนสายสามแยกร่องห้าถึงหน้าร้านธารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 19
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 ต.เชียงแรง เชื่อม ม.2 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222