[ ดาวน์โหลด ]  จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำน้ำอิง บ้านโป่ง ม.3 บ้านใหม่หลวง ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222