[ ดาวน์โหลด ] จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฮ่องเก้างิ้ว ม.7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222