[ ดาวน์โหลด ]  จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยไคร้ใหม่ ม.8 ต.ทุ่งรวงทอง เชื่อม บ้านห้วยเกี๋ยง ม.10 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222