[ ดาวน์โหลด ]  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หน้าวัดป่าแดงถึงถนนซุปเปอร์ – ไฮเวย์ ม.9 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222