ดาวน์โหลด ]   จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องก้อม เริ่มจากถนนสายแม่จร้า – แม่ปืม ม.5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222