[ ดาวน์โหลด ]  จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเลา ม.8 พระธาตุภูซาง ม.10 ต.ภูซาง เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222