[ ดาวน์โหลด ]  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ต.ทุ่งติ๋ว ม.11 บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222