[ ดาวน์โหลด ]  จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 ต.เชียงแรง เชื่อม ม.2 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222