สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแยกบ้านสระ ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251 บ้านราษฎร์พัฒนา ม.8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ. ด้วยวิธี e-bidding 19/09/63 1
สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโคมกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ทางหลวงห,ายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ในพื้นที่ ต.ห้วยแก้ว พื้นที่รับประโยชน์จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ม.17 ถึง ม. 9 ด้วยวิธี e-bidding 19/09/63 1
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างทางสาธารณะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251 สายดอกคำใต้ – แม่พริก อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 19/09/63 1
สัญญาจ้างทำงานวางท่อง คสล. บริเวณถนนเจดีย์งาม สันป่าเป้า ม.1 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/63 7
สัญญาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 01/09/63 11
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10033 สายทาง บ้านไร่อ้อย – บ้านป่าตึง ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 20/08/63 14
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.9 ต.เชียงแรง เชื่อม ม.1 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/63 13
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเดื่อ ม.15 ต.ปง อ.ปง เชื่อม ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/63 15
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องย้าง ม.3 ต.ลอ เชื่อม ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/63 11
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3, 6 ต.แม่กา เชื่อม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/63 12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222