สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายต๋าไห้ หมู่ที่ 8 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายโรงบ่มใบยาทุ่งหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 2
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเกษตรอ่างวังแดง หมู่ที่ 8 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 1
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายผาช่อ หมู่ ๕ ตำบลหนองหล่ม เชื่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 2
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยป่าไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปิน เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 0
โครงการปรับปรุงถนนถูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 2
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหมูเฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลคือเวียง เชื่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 1
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองหมากข้าว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฝายกวาง เชื่อม ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 2
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลพระธาตุขิงแกง เชื่อม บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 1
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ 10 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/63 0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222