สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.ป่าสัก เชื่อม ม.9 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/63 11
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำน้ำอิง บ้านโป่ง ม.3 บ้านใหม่หลวง ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/63 11
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายฮ่องเก้างิ้ว ม.7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/63 10
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยไคร้ใหม่ ม.8 ต.ทุ่งรวงทอง เชื่อม บ้านห้วยเกี๋ยง ม.10 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะ 10/06/63 11
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านไผ่สีทอง ม.12 ต.หงส์หิน อ.จุน เชื่อม ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/63 10
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หน้าวัดป่าแดงถึงถนนซุปเปอร์ – ไฮเวย์ ม.9 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง 09/06/63 10
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องก้อม เริ่มจากถนนสายแม่จร้า – แม่ปืม ม.5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 11
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเลา ม.8 พระธาตุภูซาง ม.10 ต.ภูซาง เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 10
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ต.ทุ่งติ๋ว ม.11 บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง เชื่อม ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 10
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 ต.เชียงแรง เชื่อม ม.2 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222