ประกาศราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโคมก่ิงเดี่ยวสูง 9 เมตร ทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว พื้นที่รับประโยชน์จุดเร่ิมต้นตั้งแต่ หมู่ที่ 17 ถึงหมู่ที่ 9 20/07/63
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสามแยกบ้านสระ ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251 บ้านราษฎร์พัฒนา ม.8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 20/07/63
ประกาศฯ เรื่อง ราคากลางติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 14/07/63
ราคากลาง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 10/07/63
ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10033 สายทางบ้านไร่อ้อย - บ้านป่าตึง ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 08/07/63
ประกาศกำหนดราคากลางงานติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนสายปง – เชียงม่วน อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 08/06/63
ราคากลางงานก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คสล. ลำห้วยต้นตุ้ม บริเวณบ้านนางวะ ภูศิริ บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง ม.13 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 02/06/63
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำ ม.9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เชื่อม ม.9 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 13/05/63
ราคากลางงาน ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10033 สายทางบ้านไร่อ้อย – บ้านป่าตึง ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 21/04/63
ประกาศราคากลางงานงปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10033 สายทางบ้านไร่อ้อย-บ้านป่าตึง ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 15/04/63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222