ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อบจ.พะเยา บ้านเลขที่ 470/2 บ้านพัก ผอ.พัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินธรณีสงฆ์วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองกลาง ม.6 ต.แม่สุก เชื่อม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Asphaltic Concrete จำนวน 230 ตัน) เพื่อซ่อมแซมถนนถ่ายโอนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลานกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้า อัฒจันทร์ 2 หน้าประตูทางเข้า 1 และประตูทางเข้า 2 สนามกีฬาจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ ซึ่งใช้ประจำส่วนกลางอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบจ.พะเยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา โดยวิธี e-bidding 21/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จำนวน 1 เครื่อง อาคารสำนักงาน อบจ.พะเยา (อาคาร 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CRS-2 จำนวน 70 ถัง และยาง CMS-2h จำนวน 6 ถัง) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนถ่ายโอน ถนน อบจ.พะเยา ตามแผนงานปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 612 ลูกบาศก์เมตร) สำหรับนำมาซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมเพดานชนิดโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Guard Rail ทางโค้ง รหัสสายทาง พย.ถ. 10064 บ้านศาลา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง เชื่อม บ้านศรีชุม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-1871 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว พร้อมลาน คสล. เพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ด้วยวิธี e-bidding 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว พร้อมลาน คสล. เพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ด้วยวิธี e-bidding 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้ปฏิบัติงานถนนถ่ายโอน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่ วัสดุซ่อมบำรุง และวัสดุอื่นๆ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างไฟสัญญาณกระพริบ (เฉพาะโคมไฟ) สำหรับนำมาซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา รวมถึงใช้ในเหตุเร่งด่วนเนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น และงานอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คสล. และเสาป้าย คสล. สำหรับนำมาซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอัฒจันทร์ 1 และอัฒจันทร์ 2 ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬา อบจ.พะเยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องฟิตเนส ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก 600 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อนำมาซ่อมแซมพื้นที่ภายในสนามกีฬา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 18/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง สำหรับใช้ปฏิบัติราชการของหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 5 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STELL MS180 หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ 056-632-56-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสามแยกบ้านสระ ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251 บ้านราษฎร์พัฒนา ม.8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล. บริเวณถนนเจดีย์งาม สันป่าเป้า ม.1 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปักเสาพาดสาย ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักยันม่าร์ รหัส 056-035-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและภารกิจของกองกิจการสภา อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา 03/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222