ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน สำหรับกองช่า่ง ใช้ในการออกสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นอำนาจหน้าทีึ่ของ อบจ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 14/10/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding 08/09/63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding 01/09/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว พร้อมลาน คสล. เพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27/08/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251 สายดอกคำใต้ – แม่พริก อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 19/08/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสามแยกบ้านสระ ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251 บ้านราษฎร์พัฒนา ม.8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 20/07/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโคมกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว พื้นที่รับประโยชน์จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ม. 17 ถึง ม.9 ด้วยวิธี e-bidding 20/07/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 14/07/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10033 สายทางบ้านไร่อ้อย-บ้านป่าตึง ต.บ้่านเหล่า เชื่อม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 14/07/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 10/07/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10033 สายทางบ้านไร่อ้อย - บ้านป่าตึง ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 08/07/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนสายปง – เชียงม่วน อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 08/06/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คสล. ลำห้วยต้นตุ้ม บริเวณบ้านนางวะ ภูศิริ บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง ม.13 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 02/06/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำ ม.9 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ เชื่อม ม.9 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 13/05/63
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ส่ายก็อตเฒ่าโน ม.12 ต.น้ำแวน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/63
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร รอบอ่างร่องเบี้ย ม.14 เขต ทต.หย่วน เชื่อม ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/63
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายป่าสุสาน บ้านควร ม.3 ต.งิม เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/63
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าแพะ ต.ออย เชื่อม บ้านหนองท่าควาย ต.นาปรัง เชื่อมต่อ บ้านใหม่พัฒนา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10033 สายทางบ้านไร่อ้อย – บ้านป่าตึง ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 21/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำอุ่น บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 14 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10033 สายทางบ้านไร่อ้อย-บ้านป่าตึง ต.บ้านเหล่า เชื่อม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 15/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคาร 2 โดยการทำ (งานซ่อมแซมม่านบังแสงและผ้าม่านรูดหัวท้าย บริเวณห้องครัวหน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 2 ห้องพัสดุ ชั้น 3 และงานซ่อมแซมประตูทางเข้าห้องผู้บริหาร ชั้น 2) อบจ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำเหมืองยาว บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกิ่วก่อ บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 ตำบลสันโค้ง เชื่อม หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองอินตาฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ประจำส่วนกลาง อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ประจำส่วนกลางอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้จัดการบริหารกิจการศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพะเยา และศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้จัดการบริหารกิจการศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพะเยา และศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง) 12/02/63
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนแก้ว ม.9 ต.บ้านสาง ต่อเนื่อง บ้านต๋อมใน ม.7 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 23/12/62
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสายทาง พย.ถ.1-0055 บ้านถ้ำ – บ้านปาง ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.คือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 03/10/62
ประกวดราคางานก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1091 บ้านนาปรัง ม.1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 05/09/62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape seal) บ้านร่องปอ ม.7 ไปบ้านสันป่ากอก ม.9 ต.ดงเจน เพื่อเชื่อมต่อไป ต.ท่าวังทอง (ม.7 อบต.ดงเจน เชื่อมต่อ ม.9 ทต.ดงเจน) ด้วยวิธี e-bidding 02/09/62
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ตั้งแต่ สภ.แม่ใจ เชื่อม เขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 02/09/62
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.1-0049 บ้านฮ่องลึก–บ้านเปื๋อยเปียง ต.สบบง อ.ภูซาง เชื่อม ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 20/08/62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านม่วงชุม - บ้านทุ่งกล้วย บ้านม่วงชุม ต.ป่าสัก เชื่อม บ้านทุ่งกล้วย ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 09/08/62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางเคฟซีล รหัสสายทาง พย.ถ.1-0036 บ้านสร้อยศรี - บ้านดงเคียน ต.จุน เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 06/08/62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape Seal) บ้านวังขอนแดง - ต.สันมะค่า ม.11, 12 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ด้วยวิธี e-bidding 31/07/62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. 10038 บ้านปุ - บ้านโจ้โก้ (ตอน 2) ตำบลเจดีย์คำ เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 31/07/62
ประกาศปรกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าคา ต.ควร เชื่อม บ้านดอนมูล ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 24/07/62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยทรายขาว ซอย 6 กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธี e-bidding 24/07/62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.1-0011 บ้านสันจกปก - บ้านปาง ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 19/07/62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่างเก็บน้ำห้วยบง ม. 14 ต.แม่ปืม เชื่อม ม.10 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 19/07/62
ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. 10013 บ้านดอนตัน - บ้านปางวัว ต.สบบง อ.ภูซาง เชื่อม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 19/07/62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222