หัวข้อข่าว  :     
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด
 
ประจำวันที่  :
20  กันยายน  2556
 
รายละเอียด  :

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556  ที่วัดพระเจ้าตนหลวง  (วัดศรีโคมคำ)   นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา  มอบหมายให้  นายคมขำ  อัตโถปกรณ์  รองปลัด  อบจ. พะเยา  ประธานจุดธูปเทียน ในโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด   ซึ่ง อบจ. พะเยา ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพะเยา  ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง  เด็ก  และเยาวชน  เกิดความคุ้นเคยในการเข้าวัด   ลดปัญหาสังคม สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติธรรม สร้างสังคมไทยให้เกิดความรัก ความสามัคคี  และเกิดความอบอุ่นในครอบครัวและชุมชนมากยิ่งขึ้น 

     

     

          

 
วิภารัตน์   web site
เพชรินทร์    ข่าว / ภาพ
ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
โทร. 0-5440-9400-3     Fax   0-5443-1222, 0-5440-9419
Email : ppao@py-pao.go.th