หัวข้อข่าว  :     
นายก อบจ. เป็นประธานในพิธีเปิดการเล่นรอบกองไฟ
 
ประจำวันที่  :
15  มีนาคม  2556
 
รายละเอียด  :
              นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายก อบจ. พะเยา  เป็นประธานในพิธีเปิดการเล่นรอบกองไฟ  ของชมรมลูกเสือชาวบ้าน อ. ภูกามยาว  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูกามยาว  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2556  ที่ผ่านมา
               ชมรมลูกเสือชาวบ้าน  อ. ภูกามยาว  จ. พะเยา  จัดอบรมทบทวน/คืนสู่เหย้าของสมาชิกลูกเสือชาวบ้าน  อ. ภูกามยาว  ทุกรุ่น  เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านทุกรุ่นได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้ว  ยังเป็นโอกาสที่จะได้มีโอกาสรู้จักกับรุ่นพี่  และรุ่นน้องด้วย  ทำให้เกิดสายสัมพันธ์อันดีต่อกันในหมู่ลูกเสือชาวบ้าน อ. ภูกามยาว  อย่างยั่งยืนต่อไป  โดยมีการจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตน  การประกวดร้องเพลง  รำวงย้อนยุค  การจับหางบัตรการกุศล  การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  และกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ
 

     

 

 
วิภารัตน์   ข่าว/ web site
กชพร   ภาพ
ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
โทร. 0-5440-9400-3     Fax   0-5443-1222, 0-5440-9419
Email : ppao@py-pao.go.th