หัวข้อข่าว  :     
ประธานเปิดงานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
 
ประจำวันที่  :
๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
รายละเอียด  :
                 เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   ที่สนามโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์  ตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา  ร.อ. ธรรมนัส  พรหมเผ่า   ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
 
วิภารัตน์ / จักรพงษ์  : ข่าว/web site
อดิสร / จักรพงษ์ /  อารีรัตน์   :  ภาพ
ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
โทร. 0-5440-9400-3     Fax   0-5443-1222, 0-5440-9419
Email : ppao@py-pao.go.th