อบจ.พะเยา ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ออนไลน์รูปแบบใหม่ ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.